Rode plek door teek? logo

Disclaimer

Hulpmiddel voor communicatie

Het platform is een hulpmiddel voor de communicatie tussen patiënt en zorgverlener. De informatie die hieruit voortkomt kan nimmer als exclusieve bron voor het medisch handelen dienen. Er kunnen geen rechten aan deelname worden ontleend. Curavista b.v. voert de modules op het Curavista eHealth platform uit in samenwerking met andere bedrijven, organisaties en personen. Curavista b.v. doet –al dan niet samen met andere bedrijven, organisaties en personen– haar uiterste best de toegang tot Curavista eHealth continu open te houden en de gegevens permanent beschikbaar te stellen. Niettemin aanvaardt Curavista b.v., noch de bedrijven, organisaties en personen met wie wij samenwerken, geen enkele aansprakelijkheid die uit het gebruik van of deelname aan Gezondheidsmeter resulteren, één en ander in de meest ruime zin van het woord.

Copyright

Het copyright van www.Gezondheidsmeter.nl en het onderliggende software platform "Curavista eHealth" ligt bij Curavista b.v. Niets van deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan deelname aan de modules op het Curavista eHealth platform.

©Curavista b.v. 2002-2020